Notre politique de développement durable

Amref Flying Doctors & IVN

Onze belofte is: sustainable solutions for a better environment. We zetten ons er elke dag weer voor in. Maar dat betekent niet dat we het alleen kunnen. Daarom sponsoren we ook andere partijen, zoals IVN en Amref Flying Doctors. We zijn een langdurige relatie met ze aangegaan om ook echt een verschil te kunnen maken. En we hebben niet voor niets deze partijen gekozen. Want we sponsoren alleen projecten die bij ons aansluiten op het gebied van water, ruimtelijke kwaliteit en milieu. En die een concrete bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Dat past bij ons.

Amref Flying Doctors

Zo tonen we internationaal onze maatschappelijke betrokkenheid door onze samenwerking met Amref Flying Doctors, een organisatie met een uitstekende reputatie. Bovendien kunnen we zo medewerkers uit alle Tauw-landen betrekken. En Amref Flying Doctors richt zich onder andere op projecten waar schoon water en sanitatie een belangrijke rol spelen. Dat sluit natuurlijk perfect aan bij ons profiel. Amref werd 60 jaar geleden opgericht. Inmiddels is het de belangrijkste gezondheidsorganisatie in Afrika, met als doel de gezondheid van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen structureel te verbeteren. Zo krijgen zij de kans om te ontsnappen aan de armoede en hun levensstandaard te verbeteren.

Schoon water is een zaak voor iedereen!
De bijdrage van Tauw gaat in eerste instantie naar het project ‘Schoon water is een zaak voor iedereen’, in Ethiopië. De lokale overheid binnen stedelijke gebieden in Ethiopië heeft te weinig budget en te weinig kennis om de water-, sanitatie- en hygiëneproblemen aan te pakken. Daarnaast wordt beleid vaak niet effectief uitgevoerd. Met de steun van Tauw pakt Amref Flying Doctors deze problemen aan.

Het project richt zich op:

 • Voorlichting en training geven over hygiëne aan kinderen op scholen en bewoners van sloppenwijken;
 • Aanleggen én uitbreiden van voorzieningen voor schoon water en riolering in sloppenwijken en scholen met behulp van lokale partners;
 • Overheidspersoneel trainen en hen ondersteunen bij hun managementtaken. Samenwerken met het lokale bedrijfsleven en het betrekken van burgers bij de besluitvorming;
 • Jongeren en vrouwen motiveren (en ondersteunen) om op een duurzame manier bedrijfjes rond schoon water, sanitatie en hygiëne op te zetten. Denk hierbij aan openbare douches en toiletten.

IVN

Samenwerken aan een directe leefomgeving
IVN is onze partner als het gaat om de directe leefomgeving. Daarbij zetten we in op wederzijds vertrouwen en het creëren van een echte win-win-samenwerking. We stellen elk jaar € 20.000 ter beschikking. Daarmee werkt IVN aan een duurzame samenleving, met als achterliggende gedachte dat
betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert.

De natuur van dichtbij
IVN laat jong en oud van dichtbij de natuur beleven. En dat doen ze al ruim 50 jaar met bijna 25.000 leden en vrijwilligers. Velen van hen zijn gediplomeerd natuurgids. Zij werken aan bewustwording op het gebied van natuur, milieu en landschap en bereiken daarmee ongeveer een half miljoen Nederlanders per jaar.

De bijdrage van Tauw wordt deels ingezet om de afstand tussen kinderen en de natuur te verkleinen. Deze afstand was namelijk nog niet eerder zo groot als nu; kinderen spelen minder buiten en hun omgeving bestaat steeds vaker uit stenen en beton, terwijl spelen in het groen van onschatbare waarde is.

We ondersteunen IVN-programma’s die kinderen bereiken (in elke fase van het onderwijs). Via de campagne Modderdag kunnen in het voorjaar bijvoorbeeld ruim 125.000 kinderen in de kinderopvang lekker buiten in de modder spelen. En in het najaar gaan 15.000 basisschoolkinderen speuren naar paddenstoelen met de lokale IVN-afdelingen.

Jongeren Adviesbureau
Een ander programma waar Tauw aan bijdraagt is het Jongeren Adviesbureau; het landelijke onderwijsprogramma van IVN. Dit programma slaat een brug tussen het voortgezet onderwijs, bedrijven en maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Op dit moment werken 35.000 leerlingen aan verschillende opdrachten. Ze doen onderzoek en maken een ontwerp rond een actuele kwestie. Tauw profileert zich ook als opdrachtgever, bijvoorbeeld bij het onderdeel WaterXplorelab van de digitale leeromgeving voor docenten. En Tauw levert uiteraard kennis; de basis van ons bedrijf!

Wilde bij in de hoofdrol
Helaas zijn er steeds minder bijen, dit terwijl een diverse (en grote) bijenpopulatie is erg belangrijk is voor de natuur. Tauw ondersteunt een project waarbij IVN, Natuur & Milieu en Naturalis samenwerken met gemeenten aan de ontwikkeling en implementatie van bijvriendelijke groenbeheerplannen. Het behouden, versterken en beschermen van broed- en leefplekken van bijen staat centraal.

Array
(
  [MIGX_id] => 2
  [MIGX_formname] => block__empty
  [random] => 
  [hidden_ro] => 
  [voorbeeld_ro] => 
  [_this.value] => plaats een afbeelding in:../static/default/media/images/blockinfo/block__empty.jpg
  [voorbeeld] => plaats een afbeelding in:../static/default/media/images/blockinfo/block__empty.jpg
  [_alt] => 1
  [_first] => 
  [_last] => 1
  [idx] => 2
  [property.tvname] => migx_holder
  [property.tpl] => @FIELD:MIGX_formname
  [property.where] => {"hidden:!=":"0"}
  [_tpl] => 
)